Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ trung thế SafeRing/Safeplus 40.5kV

Bộ lọc

Sản phẩm Tủ trung thế SafeRing/Safeplus 40.5kV

Các sản phẩm

Tủ điện trung thế

317,383,739đ 453,405,341đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus =F= 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

636,763,821đ 909,662,601đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus V= 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ trung thế ABB

582,784,033đ 832,548,618đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus =V 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

691,584,986đ 987,978,552đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus =V= 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

281,420,112đ 402,028,732đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus =M= 40.5kV 630A

Tủ điện trung thế

1,871,335,192đ 2,673,335,988đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus VVVV=C 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

1,651,970,376đ 2,359,957,680đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus VVVV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

670,032,337đ 957,189,053đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus VF 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

772,027,200đ 1,102,896,000đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CVF 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ