Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ trung thế SafeRing/Safeplus 40.5kV

Bộ lọc

Sản phẩm Tủ trung thế SafeRing/Safeplus 40.5kV

Các sản phẩm

Tủ điện trung thế

1,612,596,492đ 2,303,709,274đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus V=M=VV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

1,482,842,340đ 2,118,346,200đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=V=V 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

969,276,420đ 1,384,680,600đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=FF 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

1,227,576,302đ 1,753,680,431đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=FFF 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

1,533,407,533đ 2,190,582,190đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=VV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

111,111,000đ 158,730,000đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=VVV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

2,834,066,992đ 4,048,667,131đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=VV=VV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

2,990,248,264đ 4,271,783,234đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=M=VV=VV+ 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

2,736,758,724đ 3,909,655,320đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CC=M=VVVV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo