Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ trung thế ABB

Bộ lọc

Sản phẩm Tủ trung thế ABB

Các sản phẩm

Tủ điện trung thế

108,459,092đ 180,765,153đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

183,377,271đ 282,118,879đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +FF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

75,189,719đ 125,316,198đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=24 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

127,463,576đ 196,097,810đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus =CC24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

231,992,399đ 386,653,999đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus V=24V20 24kV 630A 20kA/3s

Tủ điện trung thế

154,157,816đ 256,929,693đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus V=24 24kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

201,980,240đ 310,738,831đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +CCF+24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

131,843,830đ 219,739,716đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

192,697,270đ 321,162,116đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCV24-REJ603V1.5-CT1 24kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ