Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Bạn đang tìm kiếm: MCCB Tmax

Tìm thấy 116 sản phẩm

Cầu dao khối tự động 125A

2,316,500đ 4,633,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4 Pha 125A 16kA 1SDA066888R1

Cầu dao khối tự động 160A

3,010,000đ 6,020,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4 Pha 160A 16kA 1SDA066820R1

Cầu dao khối tự động 160A

2,316,500đ 4,633,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3 Pha 160A 18kA 1SDA066809R1

Cầu dao khối tự động 125A

1,782,000đ 3,564,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3 Pha 125A 18kA 1SDA066808R1

Cầu dao khối tự động 100A

2,206,500đ 4,413,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4 Pha 100A 16kA 1SDA066818R1

Cầu dao khối tự động 100A

1,697,500đ 3,395,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3 Pha 100A 18kA 1SDA066807R1

Cầu dao khối tự động 320A

10,984,000đ 21,968,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4N 4 Pha 320A 36kA 1SDA054121R1

Cầu dao khối tự động 320A

7,846,000đ 15,692,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4N 3 Pha 320A 36kA 1SDA054117R1

Cầu dao khối tự động 320A

17,399,000đ 34,798,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4L 4 Pha 320A 120kA 1SDA054145R1

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ