Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Thiết bị trung thế

Bộ lọc

Sản phẩm Thiết bị trung thế

Các sản phẩm

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

66,819,600đ 111,366,000đ

Còn hàng

REF615EAEAGNEA1BBA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF615, cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,201,600đ 90,336,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGANB1ANA11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,000,000đ 90,000,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGNDA1AAA11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

44,917,800đ 74,863,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGNNA1ANA11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

39,600,000đ 66,000,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGNNA1ANA1XG - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

57,357,000đ 95,595,000đ

Còn hàng

HBFGDAAHABC1ANA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến. Kiểu Sensor Cấp nguồn phu REF615

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,597,600đ 90,996,000đ

Còn hàng

HBFGDAAHABC1BNA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến. Kiểu Sensor Cấp nguồn phu REF615

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

57,042,000đ 95,070,000đ

Còn hàng

REF615HBFGDAAHANB1ANA21G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF615. Cấp nguồn phụ 24-60VDC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

51,418,800đ 85,698,000đ

Còn hàng

REF615HBFGDAAHNBC1BNA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF615. Cấp nguồn phụ 110-240VAC/DC