Sản phẩm Thiết bị hạ thế

Cầu dao khối tự động 1250A

43,214,000đ 86,428,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1250A 120kA 1SDA062938R1

Cầu dao khối tự động 1250A

34,238,500đ 68,477,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1250A 120kA 1SDA062946R1

Cầu dao khối tự động 1250A

33,241,500đ 66,483,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1250A 120kA 1SDA062930R1

Cầu dao khối tự động 1000A

41,342,500đ 82,685,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1000A 120kA 1SDA062826R1

Cầu dao khối tự động 1000A

40,137,500đ 80,275,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1000A 120kA 1SDA062810R1

Cầu dao khối tự động 1000A

31,800,000đ 63,600,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1000A 120kA 1SDA062818R1

Cầu dao khối tự động 1000A

30,874,500đ 61,749,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1000A 120kA 1SDA062802R1

Cầu dao khối tự động 800A

33,482,500đ 66,965,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 4P 800A 70kA 1SDA062666R1

Cầu dao khối tự động 800A

25,755,000đ 51,510,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 3P 800A 70kA 1SDA062658R1