Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Thiết bị điện hạ thế

Bộ lọc

Sản phẩm Thiết bị điện hạ thế

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động 400A

3,622,000đ 7,244,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A W FP 3 Pha EF 1SDA054755R1 di động cực trước

Cầu dao khối tự động 400A

4,708,000đ 9,416,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A W FP 3 Pha VR 1SDA054756R1 di động cực dọc

Cầu dao khối tự động 400A

7,668,500đ 15,337,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A W FP 4 Pha HR 1SDA054761R1 di động cực ngang

Cầu dao khối tự động 400A

5,896,500đ 11,793,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A W FP 4 Pha VR 1SDA054759R1 di động cực dọc

Cầu dao khối tự động 630A

4,346,000đ 8,692,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A W FP 3 Pha EF 1SDA054768R1 di động cực trước

Cầu dao khối tự động 630A

5,650,500đ 11,301,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A W FP 3 Pha VR 1SDA054769R1 di động cực dọc

Cầu dao khối tự động 630A

9,201,500đ 18,403,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A W FP 4 Pha EF 1SDA054771R1 di động cực trước

Cầu dao khối tự động 630A

9,201,500đ 18,403,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A W FP 4 Pha HR 1SDA054774R1 di động cực ngang

Cầu dao khối tự động 630A

7,077,500đ 14,155,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A W FP 4 Pha VR 1SDA054772R1 di động cực dọc

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ