Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm nổi bật

Cầu dao khối tự động (MCCB)

6,066,000đ 12,132,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3S 3P 400A 50kA 1SDA066563R1

Cầu dao tự động dạng tép (MCB)

690,000đ 1,380,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCB ABB S202M-C63 2P 63A 10kA 2CDS272001R0634

Cầu dao khối tự động (MCCB)

856,500đ 1,713,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 50A 10kA 1SDA066515R1

Công tắc tơ loại AX

574,500đ 1,149,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX32-30-10-80 3P 32A 220VAC 1SBL281074R8010

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-10-80 3P 9A 220VAC 1SBL901074R8010

Rơ le nhiệt bảo vệ

602,500đ 1,205,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 18-25A (TA75DU-25M) 1SAZ321201R2001

Rơ le nhiệt bảo vệ

655,500đ 1,311,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (TA75DU-32M) 1SAZ321201R2002

Rơ le nhiệt bảo vệ

655,500đ 1,311,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (TA75DU-42M) 1SAZ321201R2003

Rơ le nhiệt bảo vệ

815,000đ 1,630,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 36-52A (TA75DU-52M) 1SAZ321201R2004