Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm nổi bật

Cầu dao khối tự động ABB

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3 Pha 32A 10kA 1SDA068757R1

Cầu dao khối tự động ABB

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3 Pha 40A 10kA 1SDA066514R1

Cầu dao khối tự động ABB

856,500đ 1,713,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3 Pha 50A 10kA 1SDA066515R1

Cầu dao khối tự động ABB

1,019,500đ 2,039,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3 Pha 63A 10kA 1SDA068768R1

Cầu dao khối tự động ABB

911,000đ 1,822,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3 Pha 20A 18kA 1SDA066698R1

Cầu dao khối tự động ABB

5,709,500đ 11,419,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3N 3 Pha 320A 36kA 1SDA066560R1

Cầu dao khối tự động ABB

5,709,500đ 11,419,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3N 3 Pha 400A 36kA 1SDA066561R1

Cầu dao khối tự động ABB

6,066,000đ 12,132,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3S 3 Pha 400A 50kA 1SDA066563R1

Cầu dao khối tự động 100A

1,697,500đ 3,395,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3 Pha 100A 18kA 1SDA066807R1

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ