Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Rơ le

Bộ lọc

Các sản phẩm

Rơ le nhiệt bảo vệ

243,500đ 487,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 4.5-6.5A (TA25DU-6.5M) 1SAZ211201R2038

Rơ le nhiệt bảo vệ

602,500đ 1,205,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 18-25A (TA75DU-25M) 1SAZ321201R2001

Rơ le nhiệt bảo vệ

655,500đ 1,311,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (TA75DU-32M) 1SAZ321201R2002

Rơ le nhiệt bảo vệ

655,500đ 1,311,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (TA75DU-42M) 1SAZ321201R2003

Rơ le nhiệt bảo vệ

815,000đ 1,630,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 36-52A (TA75DU-52M) 1SAZ321201R2004

Rơ le nhiệt bảo vệ

958,000đ 1,916,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (TA75DU-63M) 1SAZ321201R2005

Rơ le nhiệt bảo vệ

991,500đ 1,983,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 60-80A (TA75DU-80M) 1SAZ321201R2006

Rơ le nhiệt bảo vệ

890,500đ 1,781,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (TA80DU-42) 1SAZ331201R1003

Rơ le nhiệt bảo vệ

996,000đ 1,992,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 36-52A (TA80DU-52) 1SAZ331201R1004

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ