Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

Bộ lọc

Sản phẩm Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

Các sản phẩm

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,597,600đ 90,996,000đ

Còn hàng

Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến - Sensor Cấp nguồn phu REF615

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

51,418,800đ 85,698,000đ

Còn hàng

Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF615. Cấp nguồn phụ 110-240VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

84,063,600đ 140,106,000đ

Còn hàng

REF620NBFNAANNNEA1BBN11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF620 cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

Liên hệ

Còn hàng

Rơ le kỹ thuật số ABB RIO600 (Rơ le bảo vệ)

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

64,350,000đ 107,250,000đ

Còn hàng

Rơ le kỹ thuật số ABB REF615 cấp nguồn 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

30,454,004đ 50,756,673đ

Còn hàng

REF611HBBACB1NN11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF611, cấp nguồn phụ. Có cổng truyền thông.

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

18,119,075đ 30,198,459đ

Còn hàng

REF611HBBANA1NN11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF611, cấp nguồn phụ. Không có cổng truyền thông.

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

46,454,400đ 77,424,000đ

Còn hàng

REF611HBCABC1AN11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF611 cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

18,598,212đ 30,997,020đ

Còn hàng

REF601BD446BD1NH - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB (In= 1A)

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ