Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

Bộ lọc

Sản phẩm Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

Các sản phẩm

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

57,394,800đ 95,658,000đ

Còn hàng

Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REC615, cấp nguồn phụ 24-60VDC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

29,086,200đ 48,477,000đ

Còn hàng

Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF610, cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

66,819,600đ 111,366,000đ

Còn hàng

REF615EAEAGNEA1BBA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến REF615, cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,201,600đ 90,336,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGANB1ANA11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ 110-220VAC/DC

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,000,000đ 90,000,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGNDA1AAA11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

44,917,800đ 74,863,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGNNA1ANA11G - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

39,600,000đ 66,000,000đ

Còn hàng

REF615HBFFAEAGNNA1ANA1XG - Rơ le bảo vệ kỹ thuật số ABB REF615, cấp nguồn phụ

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

57,357,000đ 95,595,000đ

Còn hàng

HBFGDAAHABC1ANA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến. Kiểu Sensor Cấp nguồn phu REF615

Rơ le bảo vệ kỹ thuật số

54,597,600đ 90,996,000đ

Còn hàng

HBFGDAAHABC1BNA11G - Rơ le kỹ thuật số ABB bảo vệ xuất tuyến. Kiểu Sensor Cấp nguồn phu REF615

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ