Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Máy cắt không khí loại cố định

Máy cắt không khí

53,056,500đ 106,113,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 3P 1600A 42kA 1SDA070861R1

Máy cắt không khí

65,525,000đ 131,050,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 4P 1600A 42kA 1SDA071491R1

Máy cắt không khí

56,240,000đ 112,480,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2C 3P 1600A 50kA 1SDA070871R1

Máy cắt không khí

69,457,000đ 138,914,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2C 4P 1600A 50kA 1SDA071501R1

Máy cắt không khí

62,426,500đ 124,853,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 3P 1600A 66kA 1SDA070881R1

Máy cắt không khí

77,098,000đ 154,196,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 4P 1600A 66kA 1SDA071511R1

Thiết bị hạ thế

106,260,500đ 212,521,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 3P 1600A 100kA 1SDA071011R1

Máy cắt không khí

131,232,000đ 262,464,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 4P 1600A 100kA 1SDA071641R1

Máy cắt không khí

90,320,500đ 180,641,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2S 3P 1600A 85kA 1SDA071001R1