Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Máy cắt không khí 2000A

Máy cắt không khí

78,305,500đ 156,611,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 3P 2000A 42kA 1SDA071021R1

Máy cắt không khí

96,707,500đ 193,415,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 4P 2000A 42kA 1SDA071651R1

Máy cắt không khí

124,324,500đ 248,649,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 3P 2000A 100kA 1SDA071051R1

Máy cắt không khí

153,540,500đ 307,081,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 4P 2000A 100kA 1SDA071681R1

Máy cắt không khí

100,392,500đ 200,785,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 3P 2000A 66kA 1SDA071031R1

Máy cắt không khí

123,984,500đ 247,969,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 4P 2000A 66kA 1SDA071661R1

Máy cắt không khí

105,676,000đ 211,352,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2S 3P 2000A 85kA 1SDA071041R1

Máy cắt không khí

130,510,000đ 261,020,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2S 4P 2000A 85kA 1SDA071671R1

Máy cắt không khí

85,744,500đ 171,489,000đ

Còn hàng
Máy cắt không khí ACB ABB E2.2B 3P 2000A 42kA 1SDA072371R1