Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Máy cắt không khí 1600A

Bộ lọc

Sản phẩm Máy cắt không khí 1600A

Các sản phẩm

Máy cắt không khí ACB

68,045,000đ 136,090,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 3P 1600A 66kA 1SDA072231R1

Máy cắt không khí ACB

53,056,500đ 106,113,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 3P 1600A 42kA 1SDA070861R1

Máy cắt không khí ACB

57,832,000đ 115,664,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 3P 1600A 42kA 1SDA072211R1

Máy cắt không khí ACB

65,525,000đ 131,050,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 4P 1600A 42kA 1SDA071491R1

Máy cắt không khí ACB

56,240,000đ 112,480,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2C 3P 1600A 50kA 1SDA070871R1

Máy cắt không khí ACB

69,457,000đ 138,914,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2C 4P 1600A 50kA 1SDA071501R1

Máy cắt không khí ACB

62,426,500đ 124,853,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 3P 1600A 66kA 1SDA070881R1

Máy cắt không khí ACB

77,098,000đ 154,196,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 4P 1600A 66kA 1SDA071511R1

Thiết bị hạ thế

106,260,500đ 212,521,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 3P 1600A 100kA 1SDA071011R1