Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Máy cắt không khí 1000A

Bộ lọc

Sản phẩm Máy cắt không khí 1000A

Các sản phẩm

Máy cắt không khí ACB

54,797,500đ 109,595,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 3P 1000A 42kA 1SDA070781R1

Máy cắt không khí ACB

67,674,500đ 135,349,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2B 4P 1000A 42kA 1SDA071411R1

Máy cắt không khí ACB

58,085,000đ 116,170,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2C 3P 1000A 50kA 1SDA070791R1

Máy cắt không khí ACB

71,735,500đ 143,471,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2C 4P 1000A 50kA 1SDA071421R1

Máy cắt không khí ACB

64,475,000đ 128,950,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 3P 1000A 66kA 1SDA070801R1

Máy cắt không khí ACB

79,626,500đ 159,253,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E1.2N 4P 1000A 66kA 1SDA071431R1

Máy cắt không khí ACB

92,963,500đ 185,927,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 3P 1000A 100kA 1SDA070941R1

Máy cắt không khí ACB

114,809,000đ 229,618,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 4P 1000A 100kA 1SDA071571R1

Máy cắt không khí ACB

79,018,000đ 158,036,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E2.2S 3P 1000A 85kA 1SDA070931R1