Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Công tắc tơ

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-10-80 3P 9A 220VAC 1SBL901074R8010

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-01-80 3P 9A 220VAC 1SBL901074R8001

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX12-30-10-80 3P 12A 220VAC 1SBL911074R8010

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX12-30-01-80 3P 12A 220VAC 1SBL911074R8001

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX18-30-10-80 3P 18A 220VAC 1SBL921074R8010

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX18-30-01-80 3P 18A 220VAC 1SBL921074R8001

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX25-30-10-80 3P 25A 220VAC 1SBL931074R8010

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX25-30-01-80 3P 25A 220VAC 1SBL931074R8001

Công tắc tơ loại AX

1,294,000đ 2,588,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX65-30-00-80 3P 65A 220VAC 1SBL371074R8000