Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Công tắc tơ loại AX

Bộ lọc

Sản phẩm Công tắc tơ loại AX

Các sản phẩm

Công tắc tơ loại AX

574,500đ 1,149,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX32-30-10-80 3P 32A 220VAC 1SBL281074R8010

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-10-80 3P 9A 220VAC 1SBL901074R8010

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX18-30-01-80 3P 18A 220VAC 1SBL921074R8001

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX25-30-10-80 3P 25A 220VAC 1SBL931074R8010

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX25-30-01-80 3P 25A 220VAC 1SBL931074R8001

Công tắc tơ loại AX

837,500đ 1,675,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX40-30-10-80 3P 40A 220VAC 1SBL321074R8010

Công tắc tơ loại AX

837,500đ 1,675,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX40-30-01-80 3P 40A 220VAC 1SBL321074R8001

Công tắc tơ loại AX

1,028,000đ 2,056,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX50-30-00-80 3P 50A 220VAC 1SBL351074R8000

Công tắc tơ loại AX

1,028,000đ 2,056,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX50-30-11-80 3P 50A 220VAC 1SBL351074R8011