Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Công tắc tơ loại AX

Bộ lọc

Sản phẩm Công tắc tơ loại AX

Các sản phẩm

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-10-80 3 Pha 9A 220VAC 1SBL901074R8010

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-01-80 3 Pha 9A 220VAC 1SBL901074R8001

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX12-30-10-80 3 Pha 12A 220VAC 1SBL911074R8010

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX12-30-01-80 3 Pha 12A 220VAC 1SBL911074R8001

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX18-30-10-80 3 Pha 18A 220VAC 1SBL921074R8010

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX18-30-01-80 3 Pha 18A 220VAC 1SBL921074R8001

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX25-30-10-80 3 Pha 25A 220VAC 1SBL931074R8010

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX25-30-01-80 3 Pha 25A 220VAC 1SBL931074R8001

Công tắc tơ loại AX

574,500đ 1,149,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX32-30-10-80 3 Pha 32A 220VAC 1SBL281074R8010

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ