Sản phẩm Cầu dao khối tự động

Cầu dao khối tự động 100A

1,697,500đ 3,395,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3P 100A 18kA 1SDA066807R1

Cầu dao khối tự động 320A

10,984,000đ 21,968,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4N 4P 320A 36kA 1SDA054121R1

Cầu dao khối tự động 320A

7,846,000đ 15,692,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4N 3P 320A 36kA 1SDA054117R1

Cầu dao khối tự động 320A

17,399,000đ 34,798,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4L 4P 320A 120kA 1SDA054145R1

Cầu dao khối tự động 320A

12,428,500đ 24,857,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4L 3P 320A 120kA 1SDA054141R1

Cầu dao khối tự động 320A

13,699,500đ 27,399,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4H 4P 320A 70kA 1SDA054137R1

Cầu dao khối tự động 320A

9,785,500đ 19,571,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T4H 3P 320A 70kA 1SDA054133R1

Cầu dao khối tự động 100A

2,206,500đ 4,413,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4P 100A 16kA 1SDA066818R1

Cầu dao khối tự động 125A

1,782,000đ 3,564,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3P 125A 18kA 1SDA066808R1