Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 90A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 90A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,019,500đ 2,039,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 90A 10kA 1SDA066519R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,274,000đ 2,548,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 90A 10kA 1SDA066533R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,198,000đ 2,396,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 90A 18kA 1SDA066706R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,497,500đ 2,995,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 90A 18kA 1SDA066742R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

991,500đ 1,983,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 90A 18kA 1SDA066494R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,417,000đ 2,834,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 90A 25kA 1SDA066718R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,769,500đ 3,539,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 90A 25kA 1SDA066754R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,044,000đ 2,088,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 90A 25kA 1SDA066694R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,118,500đ 2,237,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 2P 90A 36kA 1SDA066505R1