Sản phẩm Cầu dao khối tự động 80A

Cầu dao khối tự động 80A

1,414,500đ 2,829,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3P 80A 18kA 1SDA066806R1

Cầu dao khối tự động 80A

1,838,500đ 3,677,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4P 80A 16kA 1SDA066817R1

Cầu dao khối tự động 80A

2,193,000đ 4,386,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1N 3P 80A 36kA 1SDA067415R1

Cầu dao khối tự động 80A

1,892,500đ 3,785,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 80A 25kA 1SDA067396R1

Cầu dao khối tự động

1,044,000đ 2,088,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 80A 25kA 1SDA066693R1

Cầu dao khối tự động

1,118,500đ 2,237,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 2P 80A 36kA 1SDA066504R1

Cầu dao khối tự động

991,500đ 1,983,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 80A 18kA 1SDA066493R1

Cầu dao khối tự động

903,500đ 1,807,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0A 3P 80A 5kA 1SDA079803R1

Cầu dao khối tự động

950,500đ 1,901,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 80A 7.5kA 1SDA079808R1