Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 80A

Cầu dao khối tự động

903,500đ 1,807,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0A 3P 80A 5kA 1SDA079803R1

Cầu dao khối tự động

950,500đ 1,901,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 80A 7.5kA 1SDA079808R1

Cầu dao khối tự động

990,000đ 1,980,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0C 3P 80A 10kA 1SDA079813R1

Cầu dao khối tự động

1,019,500đ 2,039,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 80A 10kA 1SDA066518R1

Cầu dao khối tự động

1,274,000đ 2,548,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 80A 10kA 1SDA066532R1

Cầu dao khối tự động

1,198,000đ 2,396,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 80A 18kA 1SDA066705R1

Cầu dao khối tự động

1,497,500đ 2,995,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 80A 18kA 1SDA066741R1

Cầu dao khối tự động

991,500đ 1,983,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 80A 18kA 1SDA066493R1

Cầu dao khối tự động

1,417,000đ 2,834,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 80A 25kA 1SDA066717R1