Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 70A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 70A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,019,500đ 2,039,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 70A 10kA 1SDA066517R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,274,000đ 2,548,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 70A 10kA 1SDA066531R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,198,000đ 2,396,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 70A 18kA 1SDA066704R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,497,500đ 2,995,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 70A 18kA 1SDA066740R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

991,500đ 1,983,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 70A 18kA 1SDA066492R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,417,000đ 2,834,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 70A 25kA 1SDA066716R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,019,500đ 2,039,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 70A 10kA 1SDA066517R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,769,500đ 3,539,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 70A 25kA 1SDA066752R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,044,000đ 2,088,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 70A 25kA 1SDA066692R1