Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 630A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 630A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

10,689,500đ 21,379,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3S 3P 630A 50kA 1SDA066567R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

9,717,500đ 19,435,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3N 3P 630A 36kA 1SDA066566R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

12,134,000đ 24,268,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3N 4P 630A 36kA 1SDA066574R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

13,362,000đ 26,724,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3S 4P 630A 50kA 1SDA066575R1

Cầu dao khối tự động 630A

14,880,500đ 29,761,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5S 3P 630A 50kA 1SDA054404R1

Cầu dao khối tự động 630A

13,393,000đ 26,786,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5N 3P 630A 36kA 1SDA054396R1

Cầu dao khối tự động 630A

5,186,500đ 10,373,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A P FP 3P EF 1SDA054762R1

Cầu dao khối tự động 630A

5,635,500đ 11,271,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A P FP 3P HR 1SDA054764R1

Cầu dao khối tự động 630A

5,635,500đ 11,271,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 630A P FP 3P VR 1SDA054763R1