Sản phẩm Cầu dao khối tự động 630A

Cầu dao khối tự động 630A

19,345,500đ 38,691,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5S 4P 630A 50kA 1SDA054408R1

Cầu dao khối tự động 630A

17,410,500đ 34,821,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5N 4P 630A 36kA 1SDA054400R1

Cầu dao khối tự động 630A

25,012,500đ 50,025,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5L 4P 630A 120kA 1SDA054365R1

Cầu dao khối tự động 630A

19,239,000đ 38,478,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5L 3P 630A 120kA 1SDA054420R1

Cầu dao khối tự động 630A

22,737,000đ 45,474,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5H 4P 630A 70kA 1SDA054416R1

Cầu dao khối tự động 630A

17,491,000đ 34,982,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5H 3P 630A 70kA 1SDA054412R1

Cầu dao khối tự động 630A

11,803,000đ 23,606,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5D 630 4p F F 1SDA054602R1

Cầu dao khối tự động 630A

9,032,500đ 18,065,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5D 630 3p F F 1SDA054601R1

Cầu dao khối tự động 630A

5,186,500đ 10,373,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5 630 P FP 3p EF 1SDA054762R1