Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 60A

Cầu dao khối tự động

856,500đ 1,713,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 60A 10kA 1SDA066516R1

Cầu dao khối tự động

1,070,500đ 2,141,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 60A 10kA 1SDA066530R1

Cầu dao khối tự động

1,006,000đ 2,012,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 60A 18kA 1SDA066703R1

Cầu dao khối tự động

1,259,000đ 2,518,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 60A 18kA 1SDA066739R1

Cầu dao khối tự động

832,500đ 1,665,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 60A 18kA 1SDA066491R1

Cầu dao khối tự động

1,189,000đ 2,378,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 60A 25kA 1SDA066715R1

Cầu dao khối tự động

1,487,500đ 2,975,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 60A 25kA 1SDA066751R1

Cầu dao khối tự động

877,000đ 1,754,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 60A 25kA 1SDA066691R1

Cầu dao khối tự động

939,500đ 1,879,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 2P 60A 36kA 1SDA066502R1