Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 50A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 50A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,006,000đ 2,012,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 50A 18kA 1SDA066702R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

856,500đ 1,713,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 50A 10kA 1SDA066515R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,189,000đ 2,378,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 50A 25kA 1SDA066714R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,253,000đ 2,506,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 3P 50A 36kA 1SDA066726R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,070,500đ 2,141,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 50A 10kA 1SDA066529R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,259,000đ 2,518,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 50A 18kA 1SDA066738R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

832,500đ 1,665,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 50A 18kA 1SDA066490R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,487,500đ 2,975,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 50A 25kA 1SDA066750R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

877,000đ 1,754,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 50A 25kA 1SDA066690R1