Sản phẩm Cầu dao khối tự động 50A

Cầu dao khối tự động

832,500đ 1,665,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 50A 18kA 1SDA066490R1

Cầu dao khối tự động

1,189,000đ 2,378,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 50A 25kA 1SDA066714R1

Cầu dao khối tự động

1,487,500đ 2,975,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 50A 25kA 1SDA066750R1

Cầu dao khối tự động

877,000đ 1,754,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 50A 25kA 1SDA066690R1

Cầu dao khối tự động

939,500đ 1,879,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 2P 50A 36kA 1SDA066501R1

Cầu dao khối tự động

1,253,000đ 2,506,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 3P 50A 36kA 1SDA066726R1

Cầu dao khối tự động

1,566,000đ 3,132,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 4P 50A 36kA 1SDA066762R1

Cầu dao khối tự động 50A

1,414,500đ 2,829,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3P 50A 18kA 1SDA066804R1

Cầu dao khối tự động 50A

1,838,500đ 3,677,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4P 50A 18kA 1SDA066815R1