Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 40A

Cầu dao khối tự động

718,500đ 1,437,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 40A 7.5kA 1SDA079806R1

Cầu dao khối tự động

990,000đ 1,980,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0C 3P 40A 10kA 1SDA079811R1

Cầu dao khối tự động

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 40A 10kA 1SDA066514R1

Cầu dao khối tự động

968,500đ 1,937,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 40A 10kA 1SDA066528R1

Cầu dao khối tự động

911,000đ 1,822,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 40A 18kA 1SDA066701R1

Cầu dao khối tự động

1,137,500đ 2,275,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 40A 18kA 1SDA066737R1

Cầu dao khối tự động

754,000đ 1,508,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 40A 18kA 1SDA066489R1

Cầu dao khối tự động

1,076,000đ 2,152,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 40A 25kA 1SDA066713R1

Cầu dao khối tự động

1,345,500đ 2,691,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 40A 25kA 1SDA066749R1