Sản phẩm Cầu dao khối tự động 400A

Cầu dao khối tự động 630A

19,345,500đ 38,691,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5S 4P 630A 50kA 1SDA054408R1

Cầu dao khối tự động 400A

11,974,500đ 23,949,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5S 4P 400A 50kA 1SDA054341R1

Cầu dao khối tự động 400A

10,777,000đ 21,554,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5N 4P 400A 36kA 1SDA054325R1

Cầu dao khối tự động 400A

18,383,500đ 36,767,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5L 4P 400A 120kA 1SDA054373R1

Cầu dao khối tự động 400A

14,141,500đ 28,283,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5L 3P 400A 120kA 1SDA054365R1

Cầu dao khối tự động 400A

12,856,500đ 25,713,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5H 4P 400A 70kA 1SDA054357R1

Cầu dao khối tự động 400A

9,889,500đ 19,779,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5H 3P 400A 70kA 1SDA054349R1

Cầu dao khối tự động 400A

10,263,000đ 20,526,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5D 400 4p F F 1SDA054600R1

Cầu dao khối tự động 400A

7,895,500đ 15,791,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5D 400 3p F F 1SDA054599R1