Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 400A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 400A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động ABB

6,066,000đ 12,132,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3S 3P 400A 50kA 1SDA066563R1

Cầu dao khối tự động ABB

5,709,500đ 11,419,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3N 3P 400A 36kA 1SDA066561R1

Cầu dao khối tự động 400A

8,289,500đ 16,579,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5N 3P 400A 36kA 1SDA054317R1

Cầu dao khối tự động ABB

7,194,000đ 14,388,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3N 4P 400A 36kA 1SDA066569R1

Cầu dao khối tự động ABB

7,524,500đ 15,049,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A3S 4P 400A 50kA 1SDA066571R1

Cầu dao khối tự động 400A

9,211,500đ 18,423,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T5S 3P 400A 50kA 1SDA054333R1

Cầu dao khối tự động 400A

5,896,500đ 11,793,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A W FP 3P HR 1SDA054757R1 di động cực ngang

Cầu dao khối tự động 400A

2,701,000đ 5,402,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A P FP 3P EF 1SDA054749R1

Cầu dao khối tự động 400A

4,697,000đ 9,394,000đ

Còn hàng

Phần cố định của MCCB Tmax ABB T5 400A P FP 3P HR 1SDA054751R1

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ