Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 32A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 32A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 32A 10kA 1SDA068757R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

911,000đ 1,822,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 32A 18kA 1SDA068758R1

Cầu dao khối tự động 32A

1,592,500đ 3,185,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4P 32A 16kA 1SDA066813R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

968,500đ 1,937,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 32A 10kA 1SDA068761R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,137,500đ 2,275,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 32A 18kA 1SDA068762R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

754,000đ 1,508,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 32A 18kA 1SDA068754R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,076,000đ 2,152,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 32A 25kA 1SDA068759R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,345,500đ 2,691,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 32A 25kA 1SDA068763R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

793,000đ 1,586,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 32A 25kA 1SDA068755R1