Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 30A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 30A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

718,500đ 1,437,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 30A 7.5kA 1SDA079805R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

911,000đ 1,822,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 30A 18kA 1SDA066700R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

752,000đ 1,504,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0C 3P 30A 10kA 1SDA079810R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,132,500đ 2,265,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 3P 30A 36kA 1SDA066724R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,076,000đ 2,152,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 30A 25kA 1SDA066712R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 30A 10kA 1SDA066513R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

968,500đ 1,937,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 30A 10kA 1SDA066527R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,137,500đ 2,275,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 30A 18kA 1SDA066736R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

754,000đ 1,508,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 30A 18kA 1SDA066488R1