Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 25A

Cầu dao khối tự động

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 25A 10kA 1SDA066512R1

Cầu dao khối tự động

968,500đ 1,937,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 25A 10kA 1SDA066526R1

Cầu dao khối tự động

911,000đ 1,822,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 25A 18kA 1SDA066699R1

Cầu dao khối tự động

1,137,500đ 2,275,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 25A 18kA 1SDA066735R1

Cầu dao khối tự động

754,000đ 1,508,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 25A 18kA 1SDA066487R1

Cầu dao khối tự động

1,076,000đ 2,152,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 25A 25kA 1SDA066711R1

Cầu dao khối tự động

1,345,500đ 2,691,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 25A 25kA 1SDA066747R1

Cầu dao khối tự động

793,000đ 1,586,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 25A 25kA 1SDA066687R1

Cầu dao khối tự động

849,000đ 1,698,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 2P 25A 30kA 1SDA066498R1