Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 225A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 225A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,608,000đ 5,216,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 3P 225A 18kA 1SDA066552R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,259,000đ 6,518,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 4P 225A 18kA 1SDA066558R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,999,000đ 5,998,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 3P 225A 25kA 1SDA066779R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,749,500đ 7,499,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 4P 225A 25kA 1SDA066791R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,280,500đ 4,561,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 2P 225A 36kA 1SDA066546R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,040,500đ 6,081,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 3P 225A 36kA 1SDA066785R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,801,500đ 7,603,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 4P 225A 36kA 1SDA066797R1