Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 20A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 20A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

911,000đ 1,822,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 20A 18kA 1SDA066698R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,132,500đ 2,265,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 3P 20A 36kA 1SDA066722R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

775,000đ 1,550,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 20A 10kA 1SDA066511R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

968,500đ 1,937,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 20A 10kA 1SDA066525R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,137,500đ 2,275,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 20A 18kA 1SDA066734R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

754,000đ 1,508,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 20A 18kA 1SDA066486R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,076,000đ 2,152,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 20A 25kA 1SDA066710R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

1,345,500đ 2,691,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 20A 25kA 1SDA066746R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

793,000đ 1,586,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1N 1P 20A 25kA 1SDA066686R1