Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 175A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 175A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,425,000đ 4,850,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 3P 175A 18kA 1SDA066550R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,031,000đ 6,062,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 4P 175A 18kA 1SDA066556R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,789,500đ 5,579,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 3P 175A 25kA 1SDA066777R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,487,000đ 6,974,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 4P 175A 25kA 1SDA066789R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,121,000đ 4,242,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 2P 175A 36kA 1SDA066544R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

2,828,000đ 5,656,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 3P 175A 36kA 1SDA066783R1

Cầu dao khối tự động (MCCB)

3,535,500đ 7,071,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 4P 175A 36kA 1SDA066795R1