Sản phẩm Cầu dao khối tự động 160A

Cầu dao khối tự động

2,193,000đ 4,386,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1N 3P 80A 36kA 1SDA067415R1

Cầu dao khối tự động

2,193,000đ 4,386,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1N 3P 50A 36kA 1SDA067413R1

Cầu dao khối tự động

2,193,000đ 4,386,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1N 3P 40A 36kA 1SDA067412R1

Cầu dao khối tự động

2,193,000đ 4,386,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1N 3P 32A 36kA 1SDA067411R1

Cầu dao khối tự động

2,316,500đ 4,633,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB XT1B 3P 160A 18kA 1SDA066809R1

Cầu dao khối tự động

3,599,000đ 7,198,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1N 3P 160A 36kA 1SDA067418R1

Cầu dao khối tự động

3,535,500đ 7,071,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 4P 160A 36kA 1SDA066794R1

Cầu dao khối tự động

2,828,000đ 5,656,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 3P 160A 36kA 1SDA066782R1

Cầu dao khối tự động

2,121,000đ 4,242,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 2P 160A 36kA 1SDA066543R1