Sản phẩm Cầu dao khối tự động 160A

Cầu dao khối tự động 160A

2,582,500đ 5,165,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 160A 25kA 1SDA067399R1

Cầu dao khối tự động 160A

1,987,500đ 3,975,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 125A 25kA 1SDA067398R1

Cầu dao khối tự động

1,892,500đ 3,785,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 100A 25kA 1SDA067397R1

Cầu dao khối tự động

1,892,500đ 3,785,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 80A 25kA 1SDA067396R1

Cầu dao khối tự động

1,849,500đ 3,699,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 63A 25kA 1SDA067395R1

Cầu dao khối tự động

1,849,500đ 3,699,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 50A 25kA 1SDA067394R1

Cầu dao khối tự động

1,740,000đ 3,480,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 40A 25kA 1SDA067393R1

Cầu dao khối tự động

1,740,000đ 3,480,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 32A 25kA 1SDA067392R1

Cầu dao khối tự động

1,740,000đ 3,480,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1C 3P 25A 25kA 1SDA067391R1