Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Cầu dao khối tự động 160A

Bộ lọc

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 160A

Các sản phẩm

Cầu dao khối tự động ABB

2,425,000đ 4,850,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 3 Pha 160A 18kA 1SDA066549R1

Cầu dao khối tự động ABB

3,031,000đ 6,062,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 4 Pha 160A 18kA 1SDA066555R1

Cầu dao khối tự động 160A

2,316,500đ 4,633,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3 Pha 160A 18kA 1SDA066809R1

Cầu dao khối tự động 160A

3,010,000đ 6,020,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4 Pha 160A 16kA 1SDA066820R1

Cầu dao khối tự động ABB

2,789,500đ 5,579,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 3 Pha 160A 25kA 1SDA066776R1

Cầu dao khối tự động ABB

3,487,000đ 6,974,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 4 Pha 160A 25kA 1SDA066788R1

Cầu dao khối tự động ABB

2,121,000đ 4,242,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 2 Pha 160A 36kA 1SDA066543R1

Cầu dao khối tự động ABB

2,828,000đ 5,656,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 3 Pha 160A 36kA 1SDA066782R1

Cầu dao khối tự động ABB

3,535,500đ 7,071,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 4 Pha 160A 36kA 1SDA066794R1

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ