Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 150A

Cầu dao khối tự động

2,425,000đ 4,850,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 3P 150A 18kA 1SDA068779R1

Cầu dao khối tự động

3,031,000đ 6,062,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2B 4P 150A 18kA 1SDA068782R1

Cầu dao khối tự động

2,789,500đ 5,579,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 3P 150A 25kA 1SDA068780R1

Cầu dao khối tự động

3,487,000đ 6,974,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 4P 150A 25kA 1SDA068783R1

Cầu dao khối tự động

2,121,000đ 4,242,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2C 4P 150A 25kA 1SDA068778R1

Cầu dao khối tự động

2,828,000đ 5,656,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 3P 150A 36kA 1SDA068781R1

Cầu dao khối tự động

3,535,500đ 7,071,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A2N 4P 150A 36kA 1SDA068784R1