Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Sản phẩm Cầu dao khối tự động 125A

Cầu dao khối tự động

1,121,500đ 2,243,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 3P 125A 10kA 1SDA066521R1

Cầu dao khối tự động

1,402,000đ 2,804,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1A 4P 125A 10kA 1SDA066535R1

Cầu dao khối tự động 125A

1,782,000đ 3,564,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 3P 125A 18kA 1SDA066808R1

Cầu dao khối tự động 125A

2,316,500đ 4,633,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB XT1B 4P 125A 16kA 1SDA066888R1

Cầu dao khối tự động

1,317,500đ 2,635,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 3P 125A 18kA 1SDA066708R1

Cầu dao khối tự động

1,647,500đ 3,295,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1B 4P 125A 18kA 1SDA066744R1

Cầu dao khối tự động

1,091,000đ 2,182,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 1P 125A 18kA 1SDA066496R1

Cầu dao khối tự động

1,557,000đ 3,114,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 3P 125A 25kA 1SDA066720R1

Cầu dao khối tự động

1,948,000đ 3,896,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A1C 4P 125A 25kA 1SDA066756R1