Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ điện trung thế RMU

222,151,992đ 370,253,320đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCCV24 24kV 630A 20kA/1s

Tủ điện trung thế RMU

214,485,915đ 329,978,331đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCCF+24 24kV 630A 20kA/3s

Tủ điện trung thế RMU

272,043,205đ 453,405,341đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCCCF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế RMU

171,818,740đ 286,364,566đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCCC24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế RMU

181,465,712đ 302,442,854đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCC24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế RMU

574,827,293đ 958,045,488đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCC=M=F24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế RMU

218,539,863đ 364,233,105đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=C=C24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế RMU

332,307,360đ 553,845,600đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus C=C=F=F24 24kV 630A 21kA/3s