Cầu dao khối tự động 1250A

43,214,000đ 86,428,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1250A 120kA 1SDA062938R1

Cầu dao khối tự động

903,500đ 1,807,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0A 3P 80A 5kA 1SDA079803R1

Cầu dao khối tự động

903,500đ 1,807,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0A 3P 100A 5kA 1SDA079804R1

Cầu dao khối tự động

718,500đ 1,437,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 30A 7.5kA 1SDA079805R1

Cầu dao khối tự động

718,500đ 1,437,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 40A 7.5kA 1SDA079806R1

Cầu dao khối tự động

950,500đ 1,901,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 63A 7.5kA 1SDA079807R1

Cầu dao khối tự động

950,500đ 1,901,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 80A 7.5kA 1SDA079808R1

Cầu dao khối tự động

950,500đ 1,901,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0B 3P 100A 7.5kA 1SDA079809R1

Cầu dao khối tự động

990,000đ 1,980,000đ

Còn hàng
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0C 3P 100A 10kA 1SDA079814R1