Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Phụ kiện điện trung thế

6,930,000đ 13,860,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 40A

Phụ kiện điện trung thế

7,700,000đ 15,400,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 50A

Phụ kiện điện trung thế

5,060,000đ 10,120,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 25A

Phụ kiện điện trung thế

5,060,000đ 10,120,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 31.5A

Phụ kiện điện trung thế

3,795,000đ 7,590,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 20A

Phụ kiện điện trung thế

3,795,000đ 7,590,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 16A

Phụ kiện điện trung thế

3,630,000đ 7,260,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 10A

Phụ kiện điện trung thế

3,520,000đ 7,040,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 30/40.5kV 6.3A

Phụ kiện điện trung thế

6,600,000đ 13,200,000đ

Còn hàng

Cầu chì trung thế 10/24kV 125A

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ