Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

ELECOM - Cung Cấp Tủ Bảng Điện & Thiết Bị Điện Uy Tín Hàng Đầu VN

Tủ điện trung thế Xem tất cả

Tủ điện trung thế

183,377,271đ 282,118,879đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +FF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

131,843,830đ 219,739,716đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

362,724,272đ 604,540,454đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCVV24V20 24kV 630A 20kA/3s

Thiết bị điện hạ thế Xem tất cả

Máy Cắt ACB ABB - Italia

68,045,000đ 136,090,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB SACE Emax 2 E1.2N 3 Pha 1600A 66kA 1SDA072231R1

Máy Cắt ACB ABB - Italia

62,426,500đ 124,853,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB SACE Emax 2 E1.2N 3 Pha 1600A 66kA 1SDA070881R

Máy Cắt ACB ABB - Italia

116,355,500đ 232,711,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 3 Pha 1600A 100kA 1SDA072361R1

Cầu dao khối tự động ABB Xem tất cả

Cầu dao khối tự động ABB

990,000đ 1,980,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0C 3 Pha 40A 10kA 1SDA079811R1

Cầu dao khối tự động ABB

903,500đ 1,807,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0A 3 Pha 80A 5kA 1SDA079803R1

Cầu dao khối tự động ABB

903,500đ 1,807,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCCB Formula ABB A0A 3 Pha 100A 5kA 1SDA079804R1

Máy Cắt ACB ABB - Italia Xem tất cả

Máy Cắt ACB ABB - Italia

68,045,000đ 136,090,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB SACE Emax 2 E1.2N 3 Pha 1600A 66kA 1SDA072231R1

Máy Cắt ACB ABB - Italia

62,426,500đ 124,853,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB SACE Emax 2 E1.2N 3 Pha 1600A 66kA 1SDA070881R

Máy Cắt ACB ABB - Italia

116,355,500đ 232,711,000đ

Còn hàng

Máy cắt không khí ACB ABB E2.2H 3 Pha 1600A 100kA 1SDA072361R1

Công tắc tơ Xem tất cả

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-10-80 3 Pha 9A 220VAC 1SBL901074R8010

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX09-30-01-80 3 Pha 9A 220VAC 1SBL901074R8001

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng

Khởi động từ Contactor ABB AX12-30-10-80 3 Pha 12A 220VAC 1SBL911074R8010

Cầu dao tự động dạng tép (MCB) Xem tất cả

Cầu dao tự động dạng tép (MCB)

434,000đ 868,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCB ABB S202M-C10 2 Pha 10A 10kA 2CDS272001R0104

Cầu dao tự động dạng tép (MCB)

434,000đ 868,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCB ABB S202M-C25 2 Pha 25A 10kA 2CDS272001R0254

Cầu dao tự động dạng tép (MCB)

434,000đ 868,000đ

Còn hàng

Cầu dao tự động Aptomat MCB ABB S202M-C32 2 Pha 32A 10kA 2CDS272001R0324

Tủ trung thế ABB Xem tất cả

Tủ điện trung thế

183,377,271đ 282,118,879đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +FF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

131,843,830đ 219,739,716đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

362,724,272đ 604,540,454đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCVV24V20 24kV 630A 20kA/3s

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ